Det anslaget erkjenner fylkesadministrasjonen er høyst usikkert.

– Det er foreløpig estimert en ventet totalkostnad på 650 millioner kroner i økonomiplanen til en ny Remøybru, men kostnaden er svært usikker så lenge tiltaket ikke er planlagt, skriver fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak i innstillingen til samferdselsutvalget.

Akkurat nå bygger fylket ny bru over Søndre Vaulen til naboøya Nerlandsøya. Etter en rekke med kostnadssprekker endte prisen på den brua på over 800 millioner kroner.

Det er satt av tre år til planarbeidet med en ny bru over det som heter Nørdre Vaulen. Dette er hovedinnseilingen til kommunesenteret Fosnavåg.

Dagens 340 meter lange bru ut til Remøya har skader i bærende element og må derfor skiftes ut.

I sakspapirene til møtet i samferdselsutvalget i fylket neste uke blir det vist til at det er for tidlig i prosessen å si noe om hvilke løsninger en vil velge for en ny bru.

– Når planforslaget er ferdig, skal fylkestinget få orientering om planforslaget, inkludert anslag, før dette blir sendt til Herøy kommune for offentlig høring. Etter at innkomne merknader er behandlet, skal revidert plan sendes til kommunen på nytt for egengodkjenning. Etter at planen er godkjent, skal fylkestinget gjøre vedtak om styrings- og kostnadsramme, og eventuelt ta stilling til realisering av prosjektet, skriver Hovdenak.

Det betyr at et vedtak i fylkestinget om ny bru til Remøya tidligst kan gjøres en gang i løpet av 2025.