Møre og Romsdal tingrett har dømt ein mann i 50-åra til fengsel i 14 dagar for kjøp av 9.000 smuglarsigarettar.

Dommen omfattar også inndraging av 6960 ufortolla sigarettar og vel 7.700 kroner.

Mannen har tilstått. I retten har han forklart at han visste at sigarettane var ulovlege, men ikkje at det var så streng straff i Norge for dette. Han trudde han ville få ei bot om kjøpet blei oppdaga.

Vidare har mannen forklarte at han betalte til saman 29.250 kroner for dei 9.000 sigarettane han kjøpte i løpet av vel tre månader.

Sigarettane var til personleg bruk, og han skulle ikkje selje dei vidare, ifølgje forklaringa han har gitt retten.

Ifølgje dommen har mannen også forklart at han likte spesielt godt dette sigarettmerket, som ikkje blir seld på vanlege butikkar. Han har røykt i over 35 år. Sidan han har dårleg økonomi måtte han også prøve å finne sigarettar som var billigare.

Retten meiner det er bevist at han gjennom kjøp av smuglarsigarettar har fått eit utbytte. Han har kjøpt sigarettar utan tobakksavgift og meirverdiavgift.