Det var ansatte ved sykehuset som varslet direktoratet om uønskede hendelser knyttet til Helseplattformen. DSA åpnet tilsynssak, og nå er den foreløpige rapporten klar. Tilsynet konkluderer blant annet med en kraftig økning i uønskede hendelser. De fant også gjentakende brudd på forsvarlig, berettiget og optimalisert strålebruk.

– Journal- og pasientadministrasjonssystemet var uferdig og ikke tilstrekkelig testet, og som dermed ikke legger til rette for forsvarlig og berettiget strålebruk, heter det blant annet i rapporten, ifølge avisa.

Det har vært en kraftig økning i uønskede hendelser og gjentatte brudd på forsvarlig, berettiget og optimalisert strålebruk.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ønsker ikke å komme med flere detaljer før rapporten er ferdigstilt.

– Men vi kan bekrefte at vi har avdekket alvorlige forhold knyttet til forsvarlig og berettiget medisinsk strålebruk, skriver fagdirektør Eva G. Friberg til Aftenposten.

Ledelsen ved sykehuset ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor avisa.

Den omstridte Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.