Dansk forsvarsminister fortalte om hemmeligheter på TV