foto
Fikresilase Megersa Tulu og Mari Standal Tulu skal bu i eit hus tilknytt garden og har kort gangveg til geitefjøsen på Ytre-Standal. Her med døtrene Johanna (3) og Naomi (6 mnd.). Foto: Linda Bakken

Glad for at det framleis skal vere geitedrift på garden