Fikresilase Megersa Tulu og Mari Standal Tulu skal bu i eit hus tilknytt garden og har kort gangveg til geitefjøsen på Ytre-Standal. Her med døtrene Johanna (3) og Naomi (6 mnd.). Foto: Linda Bakken

Glad for at det framleis skal vere geitedrift på garden

Kjetil Standal (69) var redd det vart siste driftsår på garden. Så kom dottera Mari Standal Tulu (31) og mannen Fikresilase Megersa Tulu (39) heim frå Etiopia. No blir det drift – i alle fall nokre år til.