Jurist: – Kan være ulovlig

foto
– Det er dramatisk at administrasjonen i fylket blander seg inn i valgkampen på en måte som begrenser ytringsfriheten, sier jurist Morten Walløe Tvedt. Foto: HiMolde