Fagdirektør Odd Jarle Veddeng har orientert styret om direktør Astrid Eidsvik sin avgang. Han har også orientert pressen om at Eidsvik opplevde seg presset til å ikke gå inn for Kristiansund som plassering av sjukehuset.

Sunnmørsposten overfører styremøtet i samarbeid med NRK

Stemmer det styremedlemmene legger fram?

- Jeg trenger litt tid på hvordan jeg skal formulere meg. Det kom litt brått på meg, sier Eidsvik.

Odd Veddeng har orientert styret om følgende:

- Daniel Haga framholdt deretter at en måtte få til en innstilling som kunne bli vedtatt i Helse Midt-Norge-styret, og at sonderinger i styret kunne tyde på at dette bare var mulig for ett av alternativene, nærmere Opdøl-alternativet. Under møtet tok Haga også en telefon til styreleder Ola Strand som bekreftet denne framstillingen.

Er det også din oppfatning?

- Ja, det er korrekt, sier Eidsvik.

Se også: Samlesak fra det høydramatiske styremøtet

Les mer under Smps live-blogg:

Ansatterepresentantene Harald Topphol og Charles Austnes i styret ba innledningsvis om vurdering av et mulig lovbrudd. Austnes sa at han trodde Eidsvik fikk tilbud om penger dersom hun ville gå inn for Molde.

Ifølge Topphols kilder ble helsedirektør Astrid Eidsvik presset til å gå inn for Molde mot at hun skulle få en skikkelig sluttavtale.

De tre ansatterepresentantene gikk derfor inn for å utsette saken.

- Vi kan bli strafferettslig ansvarlige i etterkant, sa ansatterepresentant Charles Austnes.

Fagdirektør: Oppfatter dette som lovstridigDette svarte Høie i spørretimen onsdag

Tok bladet fra munnen

Fagdirektør Odd Jarle Veddeng tok bladet fra munnen onsdag.

- Jeg var til stedet i møtet som utløste Astrid Eidsvik sin avgjørelse om å trekke seg som direktør. Det er ikke skrevet referat fra møtet.

- Jeg kunne oppfatte dette som et viktig styringssignal gitt i et lukket møte, altså i strid med lov om helseforetak, sier fagdirektøren, som har orientert både styret i Helse Møre og Romsdal og pressen.

Svarte ikke

I spørretimen onsdag gjentok helseminister Bent Høie (H) at han det er de faglige rådene som skal være avgjørende for den endelige beslutningen i saken. Samtidig ville han ikke si om han har sagt hvor han mener sykehuset bør ligge.

- Når jeg ikke svarer helt konkret på det spørsmålet, er det fordi både jeg og departementet har jevnlig kontakt med både administrasjonen og styreleder i helseforetakene. Styreleder har ofte behov for å drøfte vanskelige saker med meg. Det er god eierstyring, og viktig at denne kontakten skjer i fortrolighet, svarte Høie.

foto
Avgått helsedirektør Astrid Eidsvik.