Det forteller Ragnar Masdal som leder Statens vegvesens gruppe for ulykkesanalyse i Midt-Norge. De undersøker hver eneste dødsulykke i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Gruppa har som oppgave å kartlegge ulykkesårsak. Masdal er ikke overrasket over at menn er overrepresentert når det gjelder promillekjøring.

– Det er ingen tvil om at kvinner har bedre holdninger til ruskjøring enn menn, og det er særlig unge menn som ikke tenker på konsekvensene av sine handlinger, sier han.

Test dine holdninger til promillekjøring i rustesten.

Masdal poengterer likevel at det ikke betyr at denne gruppa kjører oftere i fylla. Han understreker at promillekjørere finnes i alle samfunnslag.

– Unge menn er bare ikke like flinke til å se konsekvensene av handlingene sine, etter å ha drukket litt så skyves denne tenkningen enda lenger vekk, sier han.

Les også: Kvinner fyllekjører nesten aldriLes også: Bekymra over nivået på fyllekjøringen

Ikke ferdig utviklet

– Forskning viser at det er først i 20-30 årene at frontallappen i menns hjerner er ferdig utviklet og man er i stand til å tenke konsekvenser av egne handlinger på en skikkelig måte. For unge menn skal det også lite alkohol til før konsekvenstenkningen svekkes ytterligere, sier Masdal.

Mørketall

Siden 2005 har rus vært en sterkt medvirkende ulykkesårsak i 21 prosent av dødsulykkene i Region Midt. Det gjør rus til en viktig ulykkesårsak, som særlig politiet må jobbe for å redusere omfanget av, mener Masdal.

Folkehelseinstituttet (FHI) opererer med enda høyere tall på rus som årsaker i til dødsulykker. Masdal utelukker ikke at det egentlige tallet er høyere enn 21 prosent også i Region Midt.

– Statens vegvesen er klar over at FHI har langt høyere tall for ruskjøring enn de tallene vi har. Dette er fordi vi ikke har fått tilgang på toksikologiske rapporter i alle ulykker, vi må ha dokumentasjon, sier han.

Mer narko og legemidler

Alkoholpåvirkning er fortsatt den vanligste formen for rus, men Masdal merker en økende tendens både når det gjelder narkotika og legemidler.

– Særlig medikamentrusen er økende. Jeg frykter også at det er betydelige mørketall når det gjelder annen rus en alkohol, her må det nok mer forskning til, sier han.

Han peker på tre forskjellige tiltak som kan redusere ruskjøringen og ulykkene, nemlig alkolås i biler, hyppigere kontroller langs vegene og bedre holdninger hos den jevne bilist.