Forsvarar krev valdtektsdom oppheva

foto
Advokat Ole Petter Grythe Hoff kom inn som ny forsvarar for den valdtektstiltalte mannen frå Litauen i lagmannsretten. Mannen blei i tingretten dømd til over fem år fengsel. Forsvararen er kritisk til presisjonsnivået på tolkinga i eit politiavhøyr tidleg i etterforskinga av den alvorlege saka. Foto: Anne-Mari Tomasgard