- Fiskerstrand Verft AS har vært gjennom betydelige økonomiske utfordringer og har blant annet besluttet å trappe ned skipsbyggingsaktiviteten til fordel for prioritering av virksomhet innen reparasjon, dokking, vedlikehold og ombygging av skip, skriver viseadministrerende direktør Olav Fiskerstrand i pressemeldinga.

Basert på dette gjennomføres en omstillingsprosess og bemanningsreduksjon slik at verftet har reell mulighet til å betjene et konkurranseutsatt marked.

- I forbindelse med den forestående nedbemanningen, har bedriften gjennomført en omfattende prosess og dialog med de ansattes organisasjoner og bedriftens avdelingsledere. Totalt er 35 personer berørt. Disse blir nå informert og vil bli sagt opp innen utgangen av november. Fiskerstrand Verft AS vil fortsatt være en stor arbeidsgiver med vel 90 ansatte pluss lærlinger, heter det videre.

- Som tidligere informert fikk verftet et betydelig tap på tre nybygg som ble levert i perioden mai til september i år. Styret og ledelsen har jobbet med en omstillingsprosess inkludert kostnadsbesparende tiltak og prosesser. Det er også tilført ny egenkapital fra morselskapet Fiskerstrand Holding AS, skriver de i pressemeldinga.

De gjennomførte tiltak forventes å gi en positiv effekt allerede i inneværende år.