Aktor: Breiviks begjæring om prøveløslatelse kan ikke tas til følge

foto
Statsadvokat Hulda Karlsdottir under tredje dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten