Øker vegbredden gjennom Brusdalen - prisen stiger med 400 millioner