foto
Svein Bjarne Slåke. I bakgrunnen er området som kommunen ønsker å regulere til industri. Foto: Magritt Kile Slåke

«Vil politikarane øydeleggje naturen for å bli kvitt overskotsmassar?»