Trekker seg som sjukehussjef i Molde og Kristiansund sammen med nestsjef. Fødesjefen tar permisjon.