Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut