Denne skulen vart seld for millionar over takst

foto