Peter har sluttet å takle motspillere på fotballbanen. Nå skal han hjelpe ungdom med å takle livet.

foto