Det er mer enn ekspertene hadde spådd på forhånd.

– Boligprisene steg kraftig med 3,4 prosent i januar, noe som ga en oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Boligmarkedet er tilbake, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene tok seg noe opp mot slutten av fjoråret, og vanligvis er januar en sterk måned. For et år siden steg prisene med 2,9 prosent i januar.

– Den positive januar-oppgangen er oppsiktsvekkende i lys av den svake utviklingen i den norske fastlandsøkonomien, og ikke minst den overraskende renteøkningen i desember. Nå er det mange som må revidere sine modeller, også vi, da vår prognose for januar på 2,5 prosent var skivebom, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var litt over 4,5 millioner kroner ved utgangen av januar.

Uenig om utviklingen

Gjennom hele fjoråret dro de fallende boliginvesteringene ned norsk økonomi.

Ekspertene er uenig om utviklingen i 2024, og for øyeblikket er det et sjeldent stort sprik på nesten ti prosentpoeng i SSB og Norges Banks prognoser for boliginvesteringene.

– Tar Norges Bank feil om utviklingen i boliginvesteringene, noe vi mener de gjøre, vil det ha stor betydning for rentesettingen fremover. Gitt mandat om å også legge rette for høy og stabil produksjon og sysselsetting, innebærer det at Norges Bank må justere rentebanen ned i mars – og trolig også sette styringsrenta ned, sier Lauridsen.

I desember hevet Norges Bank styringsrenta til 4,5 prosent, og flere banker fulgte etter med å heve boliglånsrenta. I slutten av januar holdt sentralbanken styringsrenta uendret.

Tror ikke på rentekutt

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, ser nå tendenser til optimisme i boligmarkedet igjen.

– Rentetoppen er sannsynligvis nådd, og våre økonomer tror at boligmarkedet vil holde seg oppe framover. Mange usolgte boliger kan dempe en prisvekst de neste månedene, men særlig i Oslo tror vi prisene vil skyte fart utover året, sier hun til NTB.

I Oslo steg boligprisene med 3,0 prosent forrige måned.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener tallene viser at boligmarkedet samlet sett takler den økte renta ganske bra.

– Isolert sett taler dette for at Norges Bank kan holde renta uendret lenger. De trenger enn så ikke være særlig bekymret for boligmarkedet basert på dette, sier han til NTB.

Norges Bank har lagt opp til et rentekutt i 2024. Det kommer trolig først til høsten.

Prisene steg nesten overalt

I januar ble det solgt 6757 boliger i Norge, noe som er 2,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2023. På samme tid ble det lagt ut 5876 boliger for salg, noe som er 5,8 prosent færre enn i samme måned i fjor.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Porsgrunn og Skien, hvor prisene steg med 2,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad og Sarpsborg med en nedgang på 0,7 prosent.

– Med unntak av Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand-området var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. I enkelte områder var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, sier Lauridsen.