MRF-veteran blir spikar – om du ikkje vil overta den