Seint onsdag kveld ble Ap, KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) enige om en plattform som skal ligge til grunn for det de kaller en ny politisk retning i Ålesund. Avtalen betyr også at posisjoner skal fordeles, og Tore Johan Øvstebø får som ventet jobben som varaordfører når Eva Vinje Aurdal blir byens aller første kvinnelige ordfører.

- Vi har har gitt fra oss en fast plass i formannskapet til MDG, sier Svein-Rune Johannessen som er leder i Ålesund Arbeiderparti.

Styreverv

Valgvinneren Ap får fire plasser i formannskapet mens KrF får to. Ap tar ledervervet i to av komiteene, nemlig helse- og velferd og den nye plan- og byggekomiteen. KrF får lederen i komiteen for kultur og oppvekst.

- Hva med styreverv i for eksempel Tafjord Kraft som har vært et attraktivt bein?

- Vi har diskutert styreverv også, og vi kommer til å legge vekt på at de som skal sitte i styrer gjør det i kraft av sin kompetanse og ikke av andre årsaker, understreker Johannessen.

Les også: – Vi har mange felles verdier

Les også: Mest drøm - lite konkret i politisk plattform

Samstemte

Det var en fornøyd, men sliten forsamling som i går skrev under på dokumentet med over 80 punkt. Det første og viktigste punktet handler om økonomistyring, og her er de fire partiene svært samstemte.

- Jeg er fornøyd med helheten i dette dokumentet, men jeg er også glad for at det har et tydelig KrF-preg, sier Tore Johan Øvstebø.

For han og partiet har det vært krevende dager der de har følt et stort press for å sikre et fortsatt borgerlig flertall.

- Valgresultatet gjorde det kanskje lettere å gå inn i et samarbeid med Arbeiderpartiet?

- De fikk i hvert fall styrket sitt votum.

Har ventet på KrF

Eva Vinje Aurdal sier at de også har snakket med andre partier de siste par dagene, men at de egentlig ventet på at KrF skulle bestemme seg.

- Jeg er selvsagt glad for at vi fire kan samarbeide om en ny politisk retning, og for oss er det også veldig trygt at dette er folk vi kjenner godt og føler vi kan stole på. Politisk samarbeid handler jo også mye om god personkjemi, sier Vinje Aurdal.

Anders Lindbeck i SV sier at han er spesielt fornøyd med skolepolitikken i plattformen, mens Jarle Hauge Steffenssen trekker fram satsinga på sykkelveger.

Den påtroppende ordføreren er spesielt glad for at det ikke skal lyses ut ny konsesjon for privat hjemmesjukepleie og praktisk bistand. Nå skal disse tjenestene utføres i kommunal regi.

Og det aller siste punktet i samarbeidsdokumentet slår fast at investeringene skal prioriteres i denne rekkefølgen:

1. Kolvikbakken ungdomsskole2. Emblem skole3. Osane idrettshall og Hessa skole4. Hatlehol kirke

– Hvilke kameler er slukt?

– Ingen så vidt vi kan se, men alle partiene skulle selvsagt hatt med enda flere gode saker. Men det er det ikke plass til med den økonomiske situasjonen som Ålesund er oppe i nå, sier de fire samarbeidspartnerne.

– En likestilt by

Eva Vinje Aurdal er selvsagt svært glad for at hun nå blir byens nye og historiske ordfører.

– Jeg er bevisst på at jeg som første kvinne i ordførerstolen blir historisk, og jeg synes også at det er et viktig signal å sende ut: Ålesund er en likestilt by.

KrF regner med at de vil få kritikk fra borgerlig side for å ha inngått et slikt samarbeid.

– Men det får vi tåle. For oss ble dette en helt riktig avgjørelse, slår Tore Johan Øvstebø fast.