– Vi skal gjøre friluftsområder enda mer tilgjengelige for folk

foto
Rydder: Med den nye båten Sunnmøre Friluftsrådet har kjøpt, skal de blant annet rydde kysten i fylket. Her rydder driftsleder Pål Henry Høyberg og May Britt Hakås bort en planke fra en gammel brygge. FOTO: Marius Simensen. Foto: Marius Simensen