Får utvide steinbrot i strandsona

foto
ARKIV. Steinbrotet på Bjørnøya. Foto: Vegvesenet