Lyser ut anbod på fleire ferjesamband

foto
Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona er eit av sambanda fylkeskommunen lyser ut anbod på. Her er MF "Kvaløy" på Ona. Arkivfoto. Foto: Staale Wattø