Av: Eirik Meling

Taket på nytt skolebygg skal dekkes av solceller

foto
Illustrasjon av nytt skolebygg ved Haramsøy skule. Foto: Consto Midt-Norge avd. Ålesund