Teikningane er klare: Slik blir Kongsberg Maritime sitt kontorbygg etter oppgraderinga til over 100 millionar

foto