Overg­reps­dømt far fikk redu­sert straffen med seks måneder etter ny runde i lagmanns­retten