Kommunen sa nei til utbyggar – Statsforvaltaren oppheva vedtaket