Høye priser på strøm i alle landene rundt oss, gjør at det er gunstig for produsentene å produsere så mye strøm som mulig på tirsdag, skriver Europower.

En viktig årsak til at strømprisene hopper kraftig, er at det mange steder er ventet lite vindkraft tirsdag. I Finland skal strømprisen stige mer enn fire ganger så mye fra i mandag til tirsdag.

Det er derfor gunstig for produsentene i Norge å produsere så mye strøm som mulig i den norske vannkraften, noe som sannsynligvis vil føre til nesten full eksport på alle kabler ut av landet.

De største kablene går til Tyskland og England.