– En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, også ved salg av fast eiendom