Vegen ligg open for reinseanlegget – håper byggestoppen snart blir oppheva