Kanadisk selskap vert ny hovudaksjonær i Urchinomics