Duket for innspurt i sonderinger med KrF og regjeringen

foto