Gruvemuseum: Halvard Eide og dei gode hjelparane held på med sikring av inngangen til gruva ved Flaten i Norddal, som skal innreiast til gruvemuseum. Frå venstre: Olav Melchior, Einar Allergodt og Halvard Eide. Foto: Johan Behrentz

Finn gull og diamantar i sunnmørsfjell

Norddal kan bli senter for geoturisme når eit museum og opplevingar i ei ekte gruve kjem på plass i bygda.