Havyard har beslutta å kansellere kontrakta for bygg 126 - et plattform forsyningsskip, opplyser selskapet i ei børsmelding, tirsdag.

Dette skjer etter at det først - for vel et år siden, ble inngått avtale med bestilleren om utsettelse av leveringa av skipet. Havyard meldte 18. oktober i fjor videre at partene hadde avtalt at bestiller skulle innbetale en ytterligere forskuddstermin som vilkår for å utsette leveringa av skipet til april 2019.

- Bestiller har misligholdt betalingsforpliktelsen, og Havyard har derfor beslutta å kansellere kontrakta. Havyard vil kreve erstatning for lidt tap, samt forsøke å oppnå et dekningssalg for skipet, heter det i meldinga.

- Kanselleringa vil ikke medføre netto resultatmessige konsekvenser for regnskapsåret 2016/17. Innbetalte forskuddsterminer forventes å dekke beregnede tap per i dag, men eventuelt fremtidig tap vil være avhengig av ny kontraktspris for prosjektet ved dekningssalg, framgår det videre.

Skroget har lagt i opplag ved verftet i Leirvik i Sogn siden det var ferdig og prosjektet blei stoppa, høsten 2015.

- Havyard vil i det videre stå fritt til å disponere prosjektet og vil med innbetalingene fra opprinnelig bestiller være i en god posisjon til ferdigstillelse eller ombygging til nye formål, skriver selskapet i meldinga. Målsettinga er ferdigstilling av skipet innen andre kvartal 2019.