Fleire valdssaker ender i Konfliktrådet på Sunnmøre

foto
Handsaming av valdssaker i konfliktrådet fører til at offeret vår redusert frykt for å treffe motparten, vi ser også eksempel på full forsoning, seier Kjartan Skotte. Han er leiar i Konfliktrådet på Sunnmøre. Foto: Kristian Stenerud