Resultatet fra intervjuene viser at 31 prosent av de undersøkte bedriftene på Sunnmøre bryter forskjellige arbeidslover.

Faglige ungdomssekretærer Isabel Trustrup og Henrik Blomvik i LO Møre og Romsdal forteller at besøkene har vist mange svakheter i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Vi ser særlige svakheter i kunnskapen de unge arbeidstakerne har om sine rettigheter, forteller Trustrup, og nevner mangelfull informasjon om kameraovervåking og pauseregler som spesielle problemer.

Enkelte gjengangere

Selv om de fleste av dem som ble intervjuet opplever gode arbeidsforhold, er det enkelte bedrifter som går igjen år etter år:

– Vi har blant annet opplevd at unge arbeidstakere har blitt oppfordret til å ikke snakke med oss, sier Henrik Blomvik, som også forteller at de unge sjelden vet hvilken rolle verneombudet har, og hvem som er verneombud i deres bedrift. Dette er noe som sommerpatruljen ofte har informert om i løpet av sine bedriftsbesøk.

I løpet av bedriftsbesøkene på tirsdagen ble to bedrifter dessuten mistenkt for svart arbeid, der den ene bedriften skriver lønnsslipper i en notatbok. De to aktuelle bedriftene blir videre rapportert til skatteetaten og til kemnerkontoret.

Liten forbedring

I Ålesund og omegn har tallet gått fra 37 til 35 prosent, mens det på Søre Sunnmøre har gått opp fra 23 til 28,1 prosent. Det totale tallet fra hele Sunnmøre på 31 prosent er likevel noe under landsgjennomsnittet fra fjoråret på 36,5 prosent.

Selv om resultatet fra årets patruljering viser en liten forbedring fra i fjor, er det fortsatt en lang vei å gå for bedriftene før alt er på stell.

Ta kontakt

Ungdomssekretærene Isabel Trustrup og Henrik Blomvik oppfordrer unge som opplever problemer på arbeidsstedet til å sette seg inn i sine rettigheter og kontakte LO.

– Det kan også være lurt å ta kontakt med sjefen sin, sier Trustrup før hun avslutter:

– Hvis ikke du gjør noe med det, kan du heller ikke forvente at ting blir bedre.