Bank­vikar erkjenner straff­skyld for under­slag av ti­talls millioner