Dale Oen søkte støtte – slik gjekk det i formannskapet