Åpnet på Digerneset: – Dette gir regionen et konkurransefortrinn