– Det er full stopp i leilighetsbygging, og krisen blir verre og verre måned for måned, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

For det er ikke bare nyboligsalget som sliter. Krisetall er det også for igangsetting av nye boliger. Her var det et fall på 63 prosent.

Salget av nye boliger har falt 29 måneder på rad. Boligbyggingen nærmer seg de laveste nivåene siden begynnelsen av 90-tallet, ifølge Boligprodusentene.

Renteheving forverrer situasjonen

Gjennomsnittlig årlig boligbehov er 29.384 boenheter, og etter elleve måneder i 2023 er det igangsatt 10 921 boenheter. Svikten i boligforsyningen er alvorlig for dem som trenger bolig, mener Hiim. Han sier at økning i styringsrenten heller ikke er til hjelp.

- Situasjonen forverres av rentehevingen, og krisen blir dypere og mer alvorlig. Det er viktig at vi raskt får en forutsigbar og fallende renteutvikling for å få i gang boligbyggingen, sier Hiim.

Sterk nedgang for fritidsboliger

I tillegg til nedgangen i nyboligsalger er det svake tider for fritidsboliger.

Antall solgte nye fritidsboliger har falt med 45 prosent.

Det gjør at den negative trenden for året fortsetter. Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3304 enheter, noe som er 33 prosent under forrige tolvmånedersperiode.