Idrettslag og frivillige organisasjoner får hjelp til strømregningen