– Nasjonal helse- og samhandlingsplan er dessverre litt forsinket, men her kommer vi til å legge om hele finansieringa av sykehusene våre, sa Kjerkol da hun holdt den årlige sykehustalen i Bergen tirsdag.

Allerede nå varsler hun flere grep:

Fra 2025 foreslår regjeringen å sette en stopp for effektiviseringskuttene som sykehusene har vært underlagt i 15 år.

– Ikke logisk lenger

Hvert år beregnes det hvor mye sykehusenes kostnader øker for å dekke behovet i befolkningen. Men sykehusene får i dag bare tildelt 80 prosent av kostnadene.

– Nå har vi kommet til et punkt hvor gevinsten må sies å være tatt ut og ikke virker like logisk lenger. Vi går inn for å avvikle kuttet og vil gi 100 prosent dekning for demografi, sa Kjerkol i talen.

– Vi går inn for å avvikle kuttet og vil gi 100 prosent dekning for demografi. Det vil kunne utgjøre om lag 500 millioner kroner i året, sa hun.

Vil endre finansiering av sykehusbygg

Kjerkol varsler flere grep.

* Hun vil øke rammefinansieringens andel. Funksjonene på sykehus – som pasientbehandling – må vektlegges tydeligere i finansieringen.

* Endre på rentemodellen som gjelder tilbakebetaling av lån til investeringer. Dagens modell gir sykehusene store utgifter framover som må dekkes inn ved å kutte i dagens drift. Regjeringen vil endre tilbake til modellen som gjaldt fram til 2018.

* Når byggeprosjekter er ferdige, kan det bety reduserte årlige kostnader på 200–300 millioner kroner, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

* Over lånenes løpetid vil det bety flere milliarder kroner for sykehusene. Framtidige sykehusutbygginger vil også dra nytte av endringene.

* Kravet til egenkapital er i dag 30 prosent av kostnadsrammen. Kjerkol mener det er for høyt og at det hemmer investering. Hun vil at låneandelen i nye prosjekt kan utgjøre 90 prosent av styringsrammen. I tillegg skal vi øke rammefinansieringa sin andel, sånn at de funksjonene som må være på et sykehus vektlegges tydeligere i finansieringa.