– Det var et stort engasjement og vi hadde hovedfokus på fiskeri- og havbruk, lokalt eierskap og energi. Det er noe av det som påvirker lokalt næringsliv og skader verdiskapningen, sier fylkesleder Monica Molvær.

Samferdsel fikk mye også oppmerksomhet på årsmøtet.

Blant annet ble det vedtatt at vegutbedringer i fylket vårt må prioriteres inntil større fjordkryssingsprosjekter lar seg finansiere, men også at det jobbes videre for ferjefri E39, Hafast, Ålesund – Molde og Halsafjordsambandet.

– Støre-regjeringens manglende vilje til å satse på samferdsel gir oss store utfordringer. Alle prosjekt blir satt på vent, og i mellomtiden mister folk livet på utrygge veger. Vi må prioritere veiutbedring mellom byene for å sikre innbyggere og næringsliv, sier Molvær.

Årsmøtet var klare i spørsmålet om at formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes.

– På Støre-regjeringens vakt har skattenivået på norsk eierskap mer enn doblet seg. Næringslivet i Møre og Romsdal blir hardt rammet, og det er mange som må stoppe videre investeringer som kunne skapt flere lokale arbeidsplasser, sier Molvær.

Det nye styret i Møre og Romsdal Høyre er som følger: Fylkesleder – Monica Molvær (Ålesund), 1. nestleder – Olav Erik Witzø (Molde) (ny), 2. nestleder – Leif Ersnes (Kristiansund), styremedlem – Torill Velle (Sykkylven), styremedlem Inge-Jonny Hide (Sande) (gjenvalgt) og leder Kvinneforum – Ingeborg Forseth (Molde) (ny).