Milliardregning for tunnelene i fylket

foto
Det vil koste 4,5 milliarder kroner å få alle av fylkets 57 tunneler opp på et akseptabelt nivå. Her fra Eiksundtunnelen. Foto: Tarjei Engeset Ofstad