Tilbyr helt ny og ikke ferdig utprøvd kreftmedisin