Sterk trafikkøkning i vente forbi Spjelkavik barneskole

foto
Både FAU, foreldre og rektor har tidligere ropt varsku om kaotiske trafikkforhold i Tuevegen i Spjelkavik. Nå kan et nytt byggeprosjekt føre til at trafikken øker ytterligere. Foto: Marius Simensen