Vil ikke be om klarhet rundt sluttpakke

foto
Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og fylkesordfører Tove-Lise Torve. Torve ser ikke behov for at Guttelvik avklarer om det ble gitt sluttpakke da økonomisjefen gikk på dagen. Foto: Staale Wattø