TEMA: Flere saker om utdanning

Det sier besøks- og rådgiverkontakt ved tautdanning.no, Anna Jørgensdotter Svisdal.

– Å sortere litt først vil gi muligheten til å ta i bruk store mengder informasjon. Undersøk i forkant hva som kan være interessant for deg, sier Svisdal. Og legger til at et digitalt utdanningsmagasin er tilgjengelig, og kan være til god hjelp når det gjelder forberedelsene.

Still spørsmål

– Ting er i stadig endring. Noe som da er en fordel med messene er at man får helt oppdatert informasjon, særlig når det gjelder opptakskrav og søknadsprosesser, forteller Svisdal og poengterer at hver enkelt bør benytte muligheten til å spørre om hva enn de måtte lure på.

Gå flere runder

– Vi anbefaler deg å gå flere runder på utdanningsmessen. Kanskje ser du en spennende stand du ikke la merke til første runde? Se på utstillerlista og hallkartet en siste gang før du drar. Da er du sikker på at du ikke har hoppet over noen du egentlig hadde tenkt å prate med, skriver tautdanning.no

Søk etter mer informasjon

– Uansett om man er litt i tvil, kan messa være til inspirasjon og hjelpe deg godt på vei, sier Svisdal. Tautdanning.no anbefaler at man ikke legger messen bak seg så snart den er over.

– Nå når du er i gang med tankeprosessen er det dumt å slutte, lyder oppfordringen.

Møt tidligere elever

– Er det viktig for de besøkende å være obs på at utstillerne kan være positive for å få flest mulig elever til sin skole?

– Det kan jo være en måte å se det på, men kanskje er det et vel så riktig perspektiv at det faktisk ofte er tidligere elever som er der som representanter. De forteller om sine egne opplevelser fordi de nettopp synes det faktisk har vært utrolig flott, sier Svisdal.

Søknadsfrister: Videregående:

Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars.

Frist for søknad på grunnlag av særskilte behov er 1. februar.

Søknad til lærekandidatordningen har frist 1. februar.

Påmeldingsfrist for privatister er  1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Søknad til VGS skjer via Vigo.

Høyere utdanning

1. mars er søknadsfrist for Politihøgskolen, Luftfartsfag ved UiT, tidlig/særskilte opptak og opptak for søkere med utenlandsk videregående skole eller med realkompetanse.

15. april er ordinær søknadsfrist.

1. juli er siste frist for å omprioritere rekkefølgen for studieønsker.

Søknad til høyere utdanning skjer via Samordna opptak