Trivelig gjensyn med fjelldronninga Sonja – tretti år etter

foto
Foto: Mattis Thoresen