Harald Grytten pekte på tomta på Moa og sa at her kunne det passe å bygge et høyhus. Dette skjedde i forbindelse med Moa-konferansen.

– Vi tror dette er en god plassering for et høyhus. Så blir det opp til kommunen å ta stilling til innspillet, sier Inger Johanne Langeland, daglig leder i Daaeskogen Eiendom.

16 etasjer

Langeland har sendt innspill til rullering av arealplanen, der hun foreslår å tillate høyhus på Moa, nærmere bestemt på tomten der Statoil-stasjonen i dag ligger.

Innspillet går på økt utnyttelsesgrad og vesentlig utvidelse av byggehøyde. Konkret er det beskrevet et bygg med inntil 16 etasjer, der også bensinstasjonen inngår i arealdelen på Moa.

Fortetting

– Høyeste bygget på Moa i dag er nok Moa Park. I Moa-området ellers tillater kommuneplanen 15 meters høyde. Med inntil 16 etasjer, vil dette innebære bygghøyde på 60–70 meter, sier plansjef Ole Søvik i Ålesund kommune.

I knutepunktstrategien til kommunen ligger ei klar føring om fortetting, særlig mellom bysentrum og Moa, påpeker Søvik.

Han viser til høyhusplaner både på Volsdalsneset og Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Rulleringa av kommuneplanen skal opp til politisk behandling over nyttår.

Landemerke

Ifølge Langeland er planene for et høyhus i en tidlig fase. Dagens regulering åpner for mange muligheter, som kontorer, servicefunksjoner, butikk og boliger.

– Dette ønsker vi fortsatt å ha, men i tillegg ønsker vi å ha bedre utnyttelse og bygge i høyden. Blir det gitt klarsignal for høyhus på Moa, vil det bli et flott landemerke, med vekt på det estetiske, sier Langeland.

– Moa vil kunne bli et mer urbant knutepunkt, og med NMK og bysentrum, så vil utfordringen videre bli å knytte disse knutepunktene sammen. Det er da vi får én by.

foto
<strong>NMK2:</strong> Ved Høgskolen i Ålesund vil Norsk Maritimt Kompetansesenter bygge nybygg på 17 etasjer.
foto
<strong>Volsdalsneset:</strong> Her vil ULSMO bygge høyhus på 14 etasjer.
foto
<strong>Faksimile:</strong> Sunnmørsposten 26. oktober 2013.
foto
<strong>UTBYGGER:</strong> Inger Johanne Langeland, daglig leder Daaeskogen Næringsbygg.